Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 23.07.2019, 23:31

Варварівська гімназія Славутської міської ради Хмельницької області

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 23
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

кошторис 2018

    ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
 
      Затверджений в сумі 2586438 грн.  
      (сума словами і цифрами)  
      Начальник відділу освіти, молоді та спорту Славутської РДА  
      (посада)  
      Д.Бойчак  
      (підпис) (ініціали і прізвище)  
      04.01.2018  
      (число, місяць, рік) М.П.    
Кошторис на 2018 рік  
             
Варварівського НВК  
    (Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
Славутський район  
    (найменування міста, району, області)  
Вид бюджету: районний бюджет            
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 061 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (грн.)  
Найменування Код Усього на рік Разом  
Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 2560563,00 25875,00 2586438,00 2586438
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 2560563,00 X 2560563,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. X X 25875,00 51750,00  
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 25875,00 25875,00  
(розписати за підгрупами)          
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 25875,00 25875,00  
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X   0,00  
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 X 0,00 0,00  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X   0,00  
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00  
(розписати за підгрупами)          
- інші надходження, у т.ч.   X 0,00 0,00  
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X      
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)   X      
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X      
  X * *  
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 2560563,00 25875,00 2586438,00  
Поточні видатки 2000 2560563,00 25875,00 2586438,00 Поточні видатки
Оплата праці 2110 1692385,00 0,00 1692385,00 Оплата праці
Заробітна плата 2111 1692385,00   1692385,00 Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     0,00 Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці 2120 372306,00   372306,00 Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг 2200 494672,00 25875,00 520547,00 Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 9283,00   9283,00 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220     0,00 Медикаменти та перев`язувальні матеріали
Продукти харчування 2230 55545,00 25875,00 81420,00 Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 48894,00   48894,00 Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження 2250 9830,00   9830,00 Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0,00 Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 370670,00 0,00 370670,00 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання 2271     0,00 Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення 2272     0,00 Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії 2273 30475,00   30475,00 Оплата електроенергії
Оплата природного газу 2274 340195,00   340195,00 Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв 2275     0,00 Оплата інших енергоносіїв
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 450,00 0,00 450,00 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0,00 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 450,00   450,00 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00 Обслуговування боргових зобов`язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410     0,00 Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420     0,00 Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00 Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0,00 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620     0,00 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0,00 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення 2700 1200,00 0,00 1200,00 Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги 2710     0,00 Виплата пенсій і допомоги
Стипендії 2720     0,00 Стипендії
Інші виплати населенню 2730 1200,00   1200,00 Інші виплати населенню
Інші поточні видатки 2800     0,00 Інші поточні видатки
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0,00 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121     0,00 Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122     0,00 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 Капітальний ремонт
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0,00 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132     0,00 Капітальний ремонт інших об`єктів
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0,00 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142     0,00 Реконструкція та реставрація інших об`єктів
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143     0,00 Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів 3150     0,00 Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів 3160     0,00 Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210     0,00 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220     0,00 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230     0,00 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню 3240     0,00 Капітальні трансферти населенню
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00 Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111     0,00 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112     0,00 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів 4113     0,00 Надання інших внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів 4210     0,00 Надання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки 9000     0,00 Нерозподілені видатки
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.  
             
Директор       Мартинюк Л.Ф.  
      (підпис)   (ініціали і прізвище)  
Головний бухгалтер       Черниш Л.С.  
      (підпис)   (ініціали і прізвище)  
М.П.**            
  04.01.2018          
  (число, місяць, рік)          
             
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.  
             
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Корисні посилання


Міністерство освіти і науки України

Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Освітній портал

Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради

Офіційний сайт м.Славута

Нова українська школа

Острів знань

ПЕДРАДА – портал освітян України

EdEra освітній проект з соціальною місією зробити освіту якісною та доступною

ЗСО м.Славута


Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz